judaizm

Czym jest judaizm

     Judaizm jest religią monoteistyczną opierającą się na wierze w jednego Boga. Żydom nie wolno wierzyć w innych bogów aniżeli Bóg żydowski. Ale, rzecz ciekawa, żyd nie musi być człowiekiem wierzącym. Zabrania się modlitw do jakichkolwiek obrazów, postaci, ludzi; judaizmowi bliższy jest więc islam niż jakakolwiek inna religia.


Podział judaizmu

Judaizm ogólnie dzieli się na dwa wielkie nurty: ortodoksyjny i nieortodoksyjny. Zasadnicza różnica to możliwość wspólnej modlitwy kobiet i mężczyzn w judaizmie nieortodoksyjnym oraz brak takiej możliwości w nurcie ortodoksyjnym.


Podstawowe zasady judaizmu

Ważnym elementem religii żydowskiej jest koszerność jedzenia – koszerne oznacza prawidłowe, a więc zgodne z nakazami Tory. Innym ważnym elementem jest obowiązująca mężczyzn Brit Mila (przymierze słowa, czyli nakaz obrzezania) oraz przestrzeganie micwot (nakazów i zakazów), których w sumie jest 613.


Pisownia słowa „żyd” – małą czy wielką literą

Słowo „żyd” piszemy małą literą, gdy mówimy o wyznawcy judaizmu.

Słowo „Żyd” piszemy wielką literą, gdy mówimy o człowieku należącym do narodu żydowskiego

W razie wątpliwości profesor Tomasz Bańko radzi wybrać pisownię wielką literą:

porada profesora Tomasza Bańko


Pisownia równoważnika zdania „naród żydowski” – małą czy wielką literą

Równoważnik zdania „naród żydowski” piszemy zawsze małą literą.