regulamin

Regulamin użytkowników portalu Orient (beitkitov.org)

Każdy użytkownik rejestrując się na portalu Orient. Świat Żydów i Arabów (beitkitov.org) zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:

1) Poszanowania religii judaizmu oraz islamu

2) Powstrzymania się od wypowiedzi o charakterze misyjnym

3) Nieużywania wulgaryzmów w wypowiedziach

4) Powstrzymania się od wypowiedzi mających znamiona nienawiści czy to rasowej czy jakiejkolwiek innej

5) Powstrzymania się od wypowiedzi agresywnych podżegających do sporów

6) Powstrzymania się od wypowiedzi o charakterze stricte politycznym

7) Przekazywania tylko uczciwych informacji ułatwiających pobyt na Bliskim Wschodzie

8) Nieumieszczania zdjęć lub linków do zdjęć symboli religijnych innych niż symbole islamu lub judaizmu

powrót do formularza rejestracji