islam

Czym jest islam

     Islam jest religią monoteistyczną opierającą się na wierze w jednego Boga. Islam, zwany także mahometanizmem, zabrania modlitw do jakichkolwiek obrazów, postaci, ludzi. Wyznawcy islamu to muzułmanie, a świętą księgą jest Koran. Islam został zapoczątkowany przez Mahometa w VII wieku n.e.


Podział islamu

Islam ogólnie dzieli się na dwa wielkie nurty: szyicki i sunnicki; przy czym nie jest to podział religijny, a polityczny.  Szyici uważają, że władza (w nurcie szyickim przywódca jest zwany imamem) należy się tylko i wyłącznie potomkom zięcia Mahometa Alego i córki Proroka Fatimy. Sunnici z kolei wyznają zasadę, że władza należy się wybitnym przedstawicielom gminy muzułmańskiej (w nurcie sunnickim przywódca zwany jest kalifem).


Podstawowe zasady islamu

Trzy podstawowe filary islamu to:

  • Szehada, czyli wyznanie wiary
  • Wiara
  • Uczynki

„Muzułmanin”- małą, czy wielką literą

Rzeczownik muzułmanin używany na określenie wyznawcy islamu piszemy małą literą, natomiast dużą literą (Muzułmanin) wtedy, gdy mowa o przedstawicielu grupy etnicznej w dawnej Jugosławii.

za: wikipeda