Mury żadnego miasta nie są więcej warte niż życie choćby jednego człowieka.

Nawet jeżeli są to mury Jerozolimy.

Tamar Aneta Izdebska-Lipa

Strona objęta honorowym patronatem

Związku Postępowych Gmin Żydowskich

Beit Polska